Våra mål

Våra mål

  • Att bibehålla och utveckla den nordiska jakttraditionen. 
  • Att den nordiska viltförvaltning, jakttradition och etik är en accepterad och hållbar modell i jakt och viltförvaltning på europeisk nivå. 

 

Nyckelord 

  • Bevara
  • Nyttja
  • Ansvar
  • Utbildning
  • Naturglädje

 

Fokus på

  • Ekologisk och social hållbarhet
  • Internationellt samarbete
  • Välutbildade Jägare