Nordisk Jägarsamvirke

De nordiska jägarorganisationerna är välorganiserade med tusentals lokala föreningar. Från nationell nivå samarbetar organisationerna via Nordisk Jägarsamvirke, som har ett eget sekretariat. De nordiska jägarna anser att samarbete är en avgörande faktor för ett att lyckas med natur- och viltförvaltningen. Det gäller både bland jägare internt och i förhållande till organisationer, politiker och myndigheter. Vi hämtar inspiration och kunskap från varandra.

Därför är Nordisk Jägarsamvirke aktivt på såväl nordisk som europeisk nivå, bland annat med en anställd person i Bryssel.