Danmark

 

Om en utländsk medborgare vill jaga i Danmark ska han/hon lösa ett danskt gästjägartecken. Detta gäller oavsett hur många dagar man önskar jaga. Priset är detsamma som danskar betalar. Jakttecknet är giltigt i ett jaktår (från första april till sista mars). Vill man även jaga nästkommande år ska man ansöka igen.

För att en utländsk medborgare ska få danskt gästjakttecken ska Naturstyrelsen ha ansökan fyra veckor innan den sökande önskar jaga i Danmark.

En ansökan om danskt jakttecken ska innehålla:

  • En kopia av ett giltigt utländskt jaktkort
  • Kvitto för betalning av utländskt jaktkort
  • Födelsenummer
  • Dokumentation för att man har tillstånd att jaga den avsedda viltarten i hemlandet.
  • Adress i Danmark under jakten

Ansök elektroniskt.

Betala för gästjägartecken här.

När avgiften är erlagd kan den inte betalas tillbaka.

 

 

 

 

Gæstejægere har pligt til at indberette vildtudbytte her.

For riffeljagt

Hvis man ønsker at gå riffeljagt i Danmark, skal man have en riffelpåtegning på sit midlertidige danske jagttegn. Det kræver, at ansøgningen indeholder en kopi af våbentilladelse eller et europæisk våbenpas. Hvis man er fra Norge, er man forpligtet til at indsende dokumentation for, at man har bestået den årlige skydeprøve.

For buejagt

Hvis man ønsker at gå på buejagt i Danmark, skal man have en buejagtpåtegning på sit midlertidige danske jagttegn. Det er et krav, at man kan dokumentere, at man har tilladelse til at gå på buejagt i hjemlandet. Ansøgningen skal desuden indeholde dokumentation for, at man har bestået en buejagtprøve i hjemlandet, og at gyldighedsperioden ikke er udløbet.

Ind- og udførsel af våben

Som udlænding skal man have et europæisk våbenpas (eller deklarere sine våben i tolden ved ind- og udrejse) for at kunne rejse ind og ud Danmarks med sine jagtvåben. Med et gyldigt våbenpas behøver man ikke standse op i tolden, men kan frit køre igennem. Kun hvis man bliver standset og bedt om at vise dokumentation, er det nødvendigt at fremvise våbenpasset. 

 

English visitors: 
http://eng.naturstyrelsen.dk/experience-nature/hunting/ 

Deutsch Besucher:
http://de.naturstyrelsen.dk/naturerlebnisse/jagd/