Norge

Om du önskar jaga i Norge skall du, i likhet med norska jägare, betala den årliga avgiften till staten. Dessutom skall du dokumentera att du har lov att bedriva motsvarande jakt i hemlandet. Ordet "motsvarande" är relevant då man kan välja ett jaktkort (jegeravgiftskort) som bara gäller för småviltsjakt. 

Personer som är bosatta i utlandet behöver inte avlägga skjutprov för högviltsjakt om de redan innehar tillstånd för detta i sitt hemland.

Du skickar en kopia på ditt jaktkort samt anger vilken typ av jaktkort du önskar till Jaktregistret, N-8910 Brönnöysund. Du kan också faxa materialet till nummer +47 - 75 00 79 50 eller skicka det per e-post. 

Det norska jaktkortet är giltigt från 1.4 - 31.3.
Telefonnumret till Jaktregistret är +47 - 75 00 79 99, 
email: jegerregisteret@brreg.no
De har en mycket bra hemsida www.jegerregisteret.no