Nordisk jakt

I EU-länderna utanför Norden bor det i genomsnitt nästan 10 gånger så många människor per kvadratkilometer som i de nordiska länderna. Det ger oss i Norden förutsättningar för jakt. Ca 1 million nordbor jagar varje år. Alla oavsett social status har möjlighet till att jaga, och andelen kvinnor ökar stadigt.

I Norden är jakt en aktivitet som oftast bedrivs i jaktlag och har stark folklig förankring. Jakten skapar arbetstillfällen och möjlighet till meningsfull fritidssysselsättning på landsbygden. Jakt ger också den urbane människan möjlighet att hålla kontakt med sin hemort eller till nya kontakter utanför de större städerna. Viltköttet är etiskt, hållbart och lokalt producerat och det mest klimatvänliga köttet. Tillgången till viltkött blir allt vanligare i affärer och restauranger, och efterfrågan ökar. Det finns även många andra skäl till att så många människor i Norden jagar. Naturupplevelser, samspel med jakthundar, kamratskap, spänning och att man del av ett hållbart brukande är några saker som jägarna anger. Men även motion, att man tar kontroll över vad man äter till andliga värden och motion anges.