Sverige

Om du önskar jaga i Sverige skall du, i likhet med svenska jägare, betala en årlig viltvårdsavgift. Avgiften gäller för ett jaktår åt gången, nämligen från 1 juli inbetalningsåret till den 30 juni följande år. Dokumentation på inbetald avgift skall alltid tas med under jakten.

Naturvårdsverket har en webbsida, där du kan betala ditt jaktkort:

http://www.naturvardsverket.se/jaktkort

Här ska utländska jägare logga in/registrera sig:

https://jagarregistret.naturvardsverket.se/Auth/B2B

 

In och utförsel av vapen

Vid införsel av vapen från ett nordiskt land till Sverige ska man registrera sitt vapen på tullverkets hemsida. Dokumentation ska kunna uppvisas på begäran. Efter att vapnet förts ut ur Sverige ska det avregistreras på hemsidan. Blanketten och mera information hittas här: www.tullverket.se