Finland

För att få ett finskt jaktkort skall en utländsk jägare kunna dokumentera att han, eller hon, har tillåtelse att bedriva jakt i hemlandet. Denna dokumentation skall visas för den lokala jaktvårdsföreningen i Finland som sedan beställer ett inbetalningskort från jägarregistret. Efter betalning fungerar kortet som ett jaktkort.

Jaktkortet är giltigt från den 1 augusti till den 31 juli efterföljande år. Till jaktkortet, som egentligen är en viltvårdsavgift, är knutet en jägarförsäkring. Den ger ersättning i händelse av personskada vid jakt eller med skjutvapen under jakt. Försäkringen gäller bara i Finland och bara under kortets giltighetstid.

För att jaga storvilt (i Finland rådjur och uppåt) skall utländsk medborgare ha avlagt skjutprov med kulvapen. Detta kan ske i hemlandet, men skall i så fall dokumenteras så att ett finskt tillstånd kan utfärdas. Provet kan även avläggas i Finland.
Adresser och upplysningar finns på www.riista.fi.
Jakt på Åland kräver en speciell jägaravgift. Närmare upplysningar får
du genom "Ålands Landskapsstyrelse", jaktförvaltare Roger Gustavsson. 
E-post: roger.gustavsson@regeringen.ax