Cookie politik

Nordisk Jägarsamvirke använder cookies för ökad teknisk funktionalitet, samt trafikmätning för att optimera vår sajt och leverera bästa möjliga service och användarupplevelse.

En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att kunna känna igen din dator när besöker sajten. Det finns ingen personlig information i våra cookies och de kan inte innehålla virus.

Cookies används för att föra statistik över antalet besökare, samt upplysningar, geografi och följa vilka sidor som läses för att kunna anpassa innehållet därefter.

Cookies livslängd

Cookies förnyas vid varje besök på sajten. De försvinner efter ett antal månader om du inte besökt sajten.

Sådan sletter du cookies

Du kan också ta bort cookies manuellt. Se vägledning här: http://minecookies.org/cookiehandtering

Så kan du undvika cookies

Om du inte vill använda cookies kan du blockera dem. Se vägledning här: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Google Analytics (trafikmätning)

Denna webbsajt använder cookies från Google Analytics för att mäta trafiken på sajten. Du kan välja cookies från Google Analytics här (men vi rekommenderar inte att man gör det): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Användning av personuppgifter

Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part, och vi samlar inte in personuppgifter utan att du själv gett oss dessa upplysningar vid registreringar eller andra likande tillfällen. I sådana sammanhang insamlas endast namn, adress, postnummer, ålder, e-postadress och intressen.

Personuppgifterna används till att ge service kopplat till den aktivitet där dessa är insamlade. Upplysningarna används därutöver för att få större kunskap om dig och övriga brukare av sajten. Denna användning kan bland annat omfatta undersökningar och analyser där syftet är att förbättra våra produkter, tjänster och teknik, samt visning av reklam som är anpassat efter dina intressen.

Enligt lagen om skydd av personuppgifter ska personuppgifter förvaras säkert och konfidentiellt. Vi sparar dina personuppgifter på datorer med begränsad tillgång som är placerade i kontrollerade anläggningar, och vår säkerhet kontrolleras regelbundet för att säkerställa att vår användarinformation hanteras på ett säkert sätt och alltid med tanke på användarens rättigheter. Vi kan inte garantera 100 procent säkerhet för dataöverföringar via Internet. Detta innebär att det kan finnas en risk att obehöriga personer får tillgång till information när data skickas och lagras elektroniskt. Din personliga information lämnas således på egen risk.

Personuppgifter raderas eller avidentifieras kontinuerligt, liksom det ändamål för vilket de samlades in. Personuppgifter lagras längre än 12 månader efter användning.

Den snabba utvecklingen av Internet innebär att förändringar i vår behandling av personuppgifter kan vara nödvändiga. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för behandling av personuppgifter. Vid väsentliga förändringar kommer vi att meddela dig i form av en synlig meddelande på vår hemsida.

I den mån som personuppgifter om dig, har du rätt att få information om vilka personuppgifter som kan hänföras till dig. Om det visar sig att de uppgifter eller uppgifter som behandlas om dig är felaktig eller vilseledande har du rätt att göra anspråk på dessa korrigerade, raderade eller blockerade. Du kan alltid invända mot information om dig. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke. Du har möjlighet att klaga på behandlingen av information och data som rör dig. Klagomål ställs till Datainspektionen.

Ägarinformation

Denna website utges av:

Nordisk Jægersamvirke, Molsvej 34, 8410 Rønde, post@jaegerne.dk